Slide Background
Slide Background
Slide Background
Slide Background
Slide Background

SCURT ISTORIC AL ÎNVĂȚĂMÂNTULUI ÎN COMUNA LIVEZI

Instrucția și educația sunt fenomene sociale și cunoașterea dezvoltării lor istorice are o însemnătate uriașă. Ele trebuie să fie puse în întregime în slujba poporului deoarece progresul general al învățământului constituie factorul cel mai important în cunoașterea legilor de dezvoltare a naturii și societății.

Astfel în comuna Livezi, s-a asigurat spațiul de școlarizare în cele două școli cu clasele I-VIII,  și o școală cu clasele I-IV, respectiv în satele : Tina, Pleșoi și Pîrîieni. De asemenea, mai există 3 grădinițe de copii în satele: Tina, Pleșoi, Pîrîieni. Baza materială a fost asigurată prin reparația localurilor de școală și a grădinițelor, terminându-se în anii școlari 2007-2008; 2008-2009.

În prezent avem două școli funcționale și doua grădinițe, în satul Tina și respectiv în satul Pîrîieni.

Unitățile preșcolare și școlare din comuna Livezi dispun azi de cele mai actuale realizări în gama materialelor didactice datorită tehnologiei didactice moderne. Peste 15 cadre didactice, în toate unitățile școlare din comuna Livezi muncesc cu abnegație și pricepere profesională, contribuind la pregătirea pentru viață și muncă a tineretului școlar.

În urma organizării administrativ- teritoriale din anul 1968, în comuna Livezi existau următoarele instituții și unități de prestări servicii:

  • 2 școli gimnaziale Tina și Pîrîieni , 4 școli generale  în satele Livezi, Pleșoiu, Boru și Părăușani și 2 grădinițe;
  • dispensar uman cu sală de nașteri și farmacie;
  • dispensar veterinar;
  • bază de recepție;
  • bancă agricolă, Cooperativă de Credit, Cooperativă de consum;
  • 2 agenții poștale;
  • o moară;
  • 4-5 secții de prestări servicii pe lângă Consiliul Popular

În anul 1922 soția Colonelului E. Șendrea, Olga donează  Comitetului Școlar din comuna Pleșoiu casa părintească spre a servi ca școală, luand naștere astfel Școala din Pleșoiu. Școala a funcționat până în anul 2014 iar clădirea este încă într-o stare bună.

Școala generală din Boru a fost construită datorită acțiunilor voluntare ale locuitorilor satului în anul 1959 și îsi încetează activitatea în anul 1985, elevii fiind transferați către școlile din Pleșoiu și Pîrîieni.

În anul 1961 s-a terminat construcția școlii gimnaziale din Pîrîienii de Jos iar între anii 1962 – 1964, s-a construit școala gimnazială din satul Tina.

Despre școala generală din Părăușani cunoaștem că a fost construită înainte de 1960, iar în 1961 a fost renovată fiind acoperită cu tablă.

Același regim l-a urmat și școala din Veaca în anul 1970 și își sfârșește activitatea la câtva timp după închiderea școlii din Boru.

Pe parcursul timpului s-au făcut îmbunătățiri considerabile școlilor din Pîrîieni și Livezi.

În anul 1969 au fost construite 2 săli de festivități în Boru și Părăușani, azi fiind ruine.

Între anii 1966-1967 în satul Pîrîieni a fost construit un cămin cultural iar cel din Tina a fost renovat.

Școala Gimnazială Pîrîieni devine Școală Generală începând cu anul 2016.

În prezent, în  Comuna Livezi există Școală Gimnazială în satul Tina, aceasta fiind și școala principală, o Școală Primara în satul Pîrîienii de Jos, două grădinițe, una în satul Tina și una în satul Pîrîienii de Jos.