Slide Background
Slide Background
Slide Background
Slide Background
Slide Background

Legislație

  1. Legislație(organizarea și funcțioarea instituției)

          

        LEGE nr. 215 din 23 aprilie 2001 (republicată) a dministrației publice locale: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/28009

        ORDONANȚA nr. 53 din 16 august 2002 privind Statutul-cadru al unității administrativ-teritoriale: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/38139

        LEGE nr. 188 din 8 decembrie 1999 (republicată) privind Statutul funcționarilor publici): http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/20173

        LEGE nr. 7 din 18 februarie 2004 (republicată) privind Codul de conduită a funcţionarilor publici: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/84097

        LEGE nr. 477 din 8 noiembrie 2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/57028

        Legea nr.53/2003 privind Codul muncii, actualizata: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/41627

        ORDONANŢA nr. 35 din 30 ianuarie 2002 (actualizată) pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/74684

        LEGE nr. 67 din 25 martie 2004 (republicată)(actualizată) pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/82126

        LEGE nr. 393 din 28 septembrie 2004 privind Statutul aleșilor locali: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/55664

        LEGE nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanțele publice locale: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/73527