Funcționari publici:

Nr.

Compartiment

Nume

Funcţia

1

Financiar - Contabilitate

Bărbulescu Doina

Contabil – Consilier

Buşe Viorica

Taxe și Impozite – Referent

Marin Elena

Casier - Referent

2

Stare Civilă

Buşe Viorica

Referent

3

Juridic

Munteanu Elena Mihaela

Consilier Juridic

4

Asistenţă socială şi comunitară

Ivancu Alexandrina

Asistent Social – Consilier

5

Urbanism

Ebîncă Claudiu Marian

Inspector

6

Agricultură, Cadastru, Registru Agricol

Popescu Iuliana Eugenia

Registrul Agricol - Consilier

Marin Valentina

Camera Agricolă - referent de specialitate

Iliescu Mihai Stamate

Camera Agricolă - Consilier

 

Personal Contractual:

Nr.

Compartiment

Nume

Funcția

1

Asistență socială și comunitară

Ghimiși Daniela

Asistent medical comunitar

2

Consilier Primar

Ivancu Marius

Consilier personal primar

3

Biblioteca

Pîrvu Raluca

Bibliotecar

4

Agricultură, Cadastru, Registru Agricol

Văleanu Ignat

Tehnician veterinar (operator P.I.A.V)

5

Administrare, deservire

Țîrcomnicu Daniela Nicolița

Guard

Ioana Marin

Paznic

Diaconu Constantin

Mașinist cale și terasamente