Pe teritoriul comunei noastre există construcții de case sau chiar biserici, sau alte obiecte din diferite materiale care atestă că locuitorii comunei, din cele mai vechi timpuri, au reușit să meșteșugărească lemnul, lutul, au reușit să ridice diferite construcții care să dureze ani de zile, cu o valoare artistică de necontestat.

În satul Părăușani  există o biserică de lemn cu hramul SF. Nicolae, construită de Pătru Părăușanu și cu toți locuitorii în anul 1697 sau poate chiar mai înainte.

Biserica este construită din lemn, cu temelia de cărămidă. Stâlpii sunt artistic înflorați. Biserica are ferestre mici, fiind plasată la un loc ferit, în mijlocul unei păduri, care astăzi nu mai există.

O biserică ce poate fi considerată cu valoare artistică. Este cea din satul Pleșoiu, ce a fost construită în 1803 din temelie de zid de către Protopopul Marin Pleșoianu, ajutat de enoriași.

Biserica din Tina, construită din zid în stil Bizantin, în formă de cruce, în anul 1861.

În satul Pârâienii de Mijloc, s-a construit în anul 1825 biserica Intampinarea Domnului. Pictura este în frescă, atât în interior cât și în exterior. Se remarcă pictura și în exterior, pe părțile laterale, deasupra tindei sunt zugrăviți filozofii lui Alexandru Macedon.

Valoarea culturală și artistică a monumentelor istorice din comuna Livezi este de necontestat iar acestea pot face parte din obiective turistice.

În comuna Livezi exista și o bibliotecă publică, amplasată în centrul comunei și destinată tuturor cetățenilor. Numărul de volume de carte al bibliotecii a ajuns la 7 713 în anul 2016.

Căminele culturale din satele Tina și Pârâieni, prin contribuția intelectualilor ajută la ridicarea profesională și politică,de luminare continuă a maselor din comuna noastră.

 

Istoricul Bibliotecii Publice Livezi

Biblioteca comunală Livezi , de altfel ca şi comuna Livezi , a luat fiinţă prin contopirea bibliotecii Tina  cu biblioteca din comuna  Pârâieni,în anul 1968.

În comuna Tina, biblioteca a luat fiinţă în noiembrie 1964. Bibliotecara de atunci, Natalia Niţă,  a preluat fondul de carte de la şcolile din comună, aşa cum reiese din procesul verbal încheiat la data de 13 noiembrie 1964 , astfel: școala din satul Veaca - 562 de volume ,ce le-a avut în primire învăţătorul Rădulescu Marian; școala din satul Tina - 976 de volume , ce le-a avut în primire Matei Iveniţa; școala din satul Boru - 669 de volume, ce le-a avut în primire învăţătorul Munteanu  Ion; școala din satul Părăuşani – din procesul verbal din data de 13 decembrie 1964 nu reiese câte volume au fost luate în considerare.

Biblioteca comunală a funcţionat în clădirea şcolii din satul Pleşoiu timp de 4 ani . În data de 14 iulie 1965, bibliotecara Natalia Niţă a predat fondul de carte al bibliotecii comunale Tina Aureliei Văcăroiu. Fondul de carte existent la această dată era de 2675 de volume. În data de 11 octombrie 1966 gestiunea bibliotecii Tina  a fost preluată de Lucreţia Moşteanu, care a funcţionat până la data de 10 septembrie 1967. Gestiunea bibliotecii Tina a fost apoi preluată, din nou, de către Aurelia Văcăroiu. Fondul de carte existent la această dată era de 3562 de volume.

În satul Pârâieni al comunei Livezi a existat o bibliotecă comunală, care s-a unificat în luna august 1968, cu biblioteca comunală Tina, astfel formându-se Biblioteca Livezi. Fondul de carte de la biblioteca comunală Pârâieni a fost de 3.948 de volume, care au fost luate  în primire de către Aurelia Văcăroiu de la Elisabeta Preduţ. În satul Pârâieni a rămas o filială, unde bibliotecara mergea două zile  pe săptămână. În data de 30 noiembrie 1969, gestiunea bibliotecii a fost preluată de Ioana Curea, fondul de carte fiind de 6533 de volume. În data de 10 aprilie 1970, gestiunea bibliotecii a fost preluată din nou de bibliotecara Andrei Aurelia . Fondul de carte existent la această dată era de 6637 de volume. Din anul 1970 şi până în anul 1974, bibliotecară comunală a fost condusă Andrei Aurelia, până când postul s-a desfiinţat şi gestiunea bibliotecii a fost preluată de directorul Căminului Cultural Livezi, Badea Aurel, aşa cum reiese din procesul verbal încheiat la 31 mai 1974. Ulterior, fondul de carte existent la filiala Pârâieni a fost adus la biblioteca de centru  a comunei Livezi şi preluat de profesorul Rădulescu Iveniţa .  

Până în anul 1989 biblioteca a funcţionat într-o sală de clasă a clădirii Şcolii cu clasele I-VIII Tina. După revoluţia 1989, s-a înfiinţat şi funcţia de bibliotecar comunal şi la data de 1 octombrie 1990, fondul de carte existent la această dată a funcţionat în clădirea şcolii de 4 ani Veaca, bibliotecar  fiind Aurelia Andrei.

Din anul 1996, Biblioteca Livezi are un nou sediu în clădirea Primăriei Comunei Livezi. În anul 2006, doamna Andrei s-a pensionat, iar 01.05.2006 a fost încadrată Mihaela Roxana Basanete. Fondul de carte existent la începutul anului 2008 este de 8594 de volume iar în anul 2016, pe 13 iunie este preluat de către un nou bibliotecar și anume  Pîrvu Raluca.

La sfârșitul anului 2016, biblioteca deținea un număr de 7 713 volume carte.

Începând cu data de 23.11.2012, prin programul Biblionet, cu sprijinul Primariei comunei Livezi, bibliotecii judetene Antim Ivireanul si fundatiei IREX, biblioteca  este dotata cu 4 calculatore conectate la Internet, scaner, imprimanta si videoproiector .

Media anuală a utilizatorilor serviciilor Bibliotecii comunale Livezi este de 400.