1. Biserica テ始tテ「mpinarea Domnului, sat Pテョrテョienii de Mijloc

(monument istoric)

Biserica filialト テ始tテ「mpinarea Domnuluiツ se aflト aネ册zatト テョn satul Pテョrテョienii de Mijloc- Huma, テョntr-un colネ pitoresc pe vテ「rful unui deal. テ始 vechime era テョnconjuratト de casele boierilor ctitori.

Aceasta a fost ziditト din cトビトノidト ネ冓 acoperitト cu ネ冓ネ崙 de stejar, sfinネ嬖rea avテ「nd loc conform pisaniei テョn anul 1825,31 august.

Biserica este construitト テョn formト de corabie cu o singurト turlト din zid, avテ「nd altar, naos,pronaos ネ冓 tindト. Pictura este テョn frescト, cu scene din biblie ネ冓 din vieネ嬖le Sfinネ嬖lor, multe ネ冓 dese テョn stilul bisericilor vechi. テ始 pronaos, pe peretele de la Apusツ se aflト zugrトプite chipurile boierilor ctitori cu soネ嬖ile ネ冓 copiii lor.

Biserica are ネ冓 picturト exterioarト テョn partea de sus. Pictura, atテ「t cea din interior cテ「t ネ冓 cea din exterior este cea originalト de la 1825. Pisania se aflト deasupra uネ冓i de la intrare, este scrisト cu litere chirilice ネ冓 se pトピtreazト テョn stare bunト, cuprinsul ei fiind urmトフorul: テ始tテ「mpinトビii lui Hristos ネ冓 Sfinネ嬖ilor Voievozi, din temelie s-au zidit dupト cum se vede ネ冓 s-au テョnfrumuseネ嫗t de robii lui Dumnezeu, Tトハasie Sin Statie Pテョrテョianul ネ冓 s-au sトプテ「rネ冓t テョn zilele Prea Luminatului domn Grigore Dumitru Ghica Voievod ネ冓 Arhiepiscop Ungrovlahiei al acestui loc Kir Neofit, episcopul Rテョmnicului Severin, mai ajutorテョnd ネ冓 vecinii dinprejur cu ce s-au pututツ la leatul de la Adam iar de la Hristos 1825,august 31 am scris eu meritul テョntre disconi, diaconul Gheorghe Zugrav ot (de la) Crapトフuri. ツAlte inscripネ嬖i, biserica, nu mai are ネ冓 nici morminte テョn interior. テ始 anul 1960, din iniネ嬖ativa preotului paroh Cトネin V. Ion s-au fトツutツ bisericii, reparaネ嬖i de テョntreネ嬖nere, sumele cheltuite cu aceste lucrトビi fiind suportate numai de cトフre enoriaネ冓i bisericii.

  1. Capela Sfテ「ntul Nicolae, Parohia Pテョrテョieni

Capela Sfテ「ntul Nicolae se aflト aネ册zatト テョn centrul cimitirului din satul Pテョrテョienii de Jos. Aceasta este biserica veche テョn care s-a slujitツ pテ「nト la 1898, cテ「nd s-a zidit biserica cea nouト Sfinネ嬖i Voievozi.

Inscripネ嬖i nu se regトピesc, ci numai anii urmトフori,menネ嬖onaネ嬖 テョn interior, cテ「nd i s-au fトツut reparaネ嬖i : 1847, 1902, 1955, 1969.

テ始 prezent capela nu are decテ「t altar, naos ネ冓 tindト, pereネ嬖i fiind din lemn iar acoperiネ冰l din tablト zincatト. Din pereネ嬖i de lemn ai pronaosului s-au fトツut tocuri de uネ冓 ネ冓 ferestre pentru biserica cea nouト din 1898. Pictura, テョn capelト, nu se regトピeネ冲e decテ「t numai la catapeteasma care este din zid, pトピtrテ「ndu-se intactト pictura cea veche テョn frescト.

テ始 anul 1969 din iniネ嬖ativa preotului paroh , Cトネin V. Ion, s-a テョntocmit devizツ ネ冓 s-au fトツut reparaネ嬖i de テョntreネ嬖nere si reacoperindu-se cu tablト zincatト. テ始 prezent capela serveネ冲e la propovトヅuirea credincioネ冓lor din satele Pテ「rテ「ienii de Mijloc ネ冓 de Jos.

La lucrトビile de reparaネ嬖i nu s-au primit donaネ嬖i, ci au contribuit numai enoriaネ冓i cu suma de 10 000 de lei.

  1. Biserica Sfinネ嬖i Voievozi Parohia Pテョrテョieni

Biserica filialト Sfinネ嬖i Voievoziツ se aflト aネ册zatト テョn mijlocul satului Pテョrテョienii de Jos, テョn partea de Rトピトビit a DN 67 B Drトトトκ兮ni- Tg. Jiu. Este construitト テョn formト de cruce din zid, avテ「nd deasupra douト turle din lemn, iar テョn faネ崙 douト turle mici din cトビトノidト. Acoperiネ冰l este din tablト zincatト. A fost construitト cu toatト cheltuiala proprietarului Vasile Pleネ冩ianu. Pictura este executatト テョn tempera de cトフre zugravul Moise Popescu, iar テョn pronaos, pe peretele de la Apus se aflト chipul ctitorului テョmpreunト cu familia sa ネ冓 al Episcopului Atanasie Mironescu al Eparhiei Rテョmnicului Noului Severin.

Pisania se aflト la intrarea テョn bisericト deasupra uネ冓lor ネ冓 are urmトフorul cuprins: Aceastト Sfテ「ntト Bisericトブnde se prトピmuieネ冲e hramul Sfinネ嬖lor テ始geri Mihail ネ冓 Gavril s-a construit din temelie テョnfrumuseネ崚「ndu-se cu zugrトプealト dupト cum se vede, テョn aceastト comunト Pテョrテョienii cu toatト cheltuiala ネ冓 osテョrdia domnului Vasile Pleネ冩ianu, テョncepテ「ndu-se lucrarea de zid la anul 1898 ネ冓 s-a terminat cu zugrトプeala la anul 1901, cu binecuvテ「ntarea Prea Sfinネ嬖ei sale Prea Sfinネ嬖tul Episcop Atanasie Mironescu al Eparhiei Rテョmnicului Noului Severin.Anul 1901 Octombrie 25 de Moise Popescu Zugrav.

テ始 anul 1939 s-a reacoperit cu tablト de fier, iar テョn anul 1956 s-a restaurat prin spトネare ネ冓 prin completarea picturii テョn interior. Aceste lucruri s-au fトツut din テョndemnul P.C.S., preot paroh Ion C. Roman, ajutat de membrii consiliului parohial ネ冓 de enoriaネ冓i parohiei precum ネ冓 de alネ嬖 binevoitoriツ creネ冲ini din vecinトフトκ嬖. Anul 1956 mai 13.Pictor Gh. Bトビbulescu 窶 Tismana. Parohia nu a primit donaネ嬖i, toate cheltuielile s-au suportat de enoriaネ冓.

  1. Biserica Sf. Arhangheli Mihail ネ冓 Gavril ネ冓 Sf. Ierarh Nicolae din satul Pトビトブネ兮ni

Biserica Filialト Pトビトブネ兮ni , din comuna Livezi, judeネ孛l Vテ「lcea, este aネ册zatト テョn afara satului , テョn faネ嫗 drumului comunal, テョn jur teren arabil cu テョnsトノテ「nネ崙ビi, locuitorii sunt テョn totalitate credincioネ冓 Ortodoxi. Ocupaネ嬖a principalト este agricultura ネ冓 creネ冲erea animalelor.

Biserica a fost construitト din nou pe pトノテ「nt nou, テョntre anii 1886-1887 de cトフre locuitorii moネ冲eni ai satului Pトビトブネ兮ni ネ冓 ai altor sate vecine, din zid pe temelie de cトビトノidト, cu o turlト ネ冓 acoperit cu tablト.

Pictura a fost fトツutト テョn tempera ネ冓 restauratト テョn anii 1967-1968 de cトフre pictorul Marinescu Gheorghe, din Gheoroiu- Vテ「lcea. Toate lucrトビile s-au fトツutツ pe bazト de deviz ネ冓 din fonduri proprii.

Pisania este scrisト deasupra uネ冓i la intrare テョn bisericト, fトツテ「nd parte din corpul de zidトビie al clトヅirii dupト cum urmeazト:

Pisania este scrisト deasupra uネ冓lor la intrare:

Aceastト sfテョntト ネ冓 Dumnezeiascト Bisericト, cu patronajul Sf. Arhanghel Mihail ネ冓 Gavril, Sf. Ierarh Nicolae, s-apus テョn lucrare テョn anul 1886, luna August, cu binecuvテョntarea prea Sfinネ嬖ei Sale Episcopului Iosif al Eparhiei Rテョmnicului ネ冓 Noului Severin, ネ冓 au luat Sfinネ嬖rea de cトフre Prea Sfinネ嬖a saツ Pトビintele Episcop Ghenadie al Rテョmnicului Noului Severin, la anul 1887, Oct, 17, ネ冓 s-a テョnfrumuseネ嫗t cu toatト cheltuiala ネ冓 osteneala Domnului Vasile Popa, Barbu ネ冓 soネ嬖a sa Ilinca.

テ始 urmト au ajutat mai mulネ嬖 Titori, care cu ce au putut. - ネ亙 cトホテ「nd テョn ruine s-a reparat la anul 1907, prin stトビuinネ嫗 Domnilor: Haralambie Pトビトブネ册anu, Constantin Niculトテscu, ネ冓 Petre Maria, ネ冓 cu osteneala mai multor Eloieネ.-

Cu trecerea vremii, pictura s-a テョnegrit ネ冓 mobilierul a fost ros de stricトツiune,-

テ始 anii mテョntuirii 1967-1968, s-au fトツut reparaネ嬖i generale la mobilier, pardoseala Bisericii ネ冓 Pictura, a fost restauratト cu stトビuinネ嫗 P.C. Preot Paroh, Diaconu C. Grigore, Consiliului Parohial ネ冓 credincioネ冓i satelor Pトビトブネ兮ni ネ冓 Bトナeネ冲i.-

テ始 ziua de 18 februarie, 1968, s-a redat cultului prin resfinネ嬖re, de cトフre delegaネ嬖i P.S. Episcop Iosif al Eparhiei Rテョmnicului ネ冓 Argeネ冰lui, P.C. Protopop Ilie Petria, ネ冓 de cトフre un sobor de preoネ嬖 din テョmprejurimi, de faネ崙 fiind credincioネ冓 care s-au rugat pentru pacea ネ冓 テョnfrトκ嬖rea a toatト lumea.

  1. Biserica Cuvioasa Paraschiva din satul Veaca

Biserica cu hramul Cuvioasa Paraschiva din satul Veaca, com. Livezi, jud. Vテ「lcea, seツ aflト テョn mijlocul satului Veaca, テョn stテ「nga pテ「rテ「ului Veaca, la o distanネ崙 de circa 2 km de ネ冩seaua naネ嬖onalト Milostea- Bトネceネ冲i.

Ca documente citトノ hrisovul lui Basarab cel tテ「nトビ din 18 ianuarie 1480 care atestト existenネ嫗 satului Spineni ce cuprindea ネ冓 satul Veaca.

Din mトビturiile bトフrテ「nilor ea dateazト din vremuri vechi dar nu existト nici un document iniネ嬖al. Biserica a fost construitト din bテ「rne de lemn ネ冓 a fost adusト la locul de azi din punctul zis Fテ「ntテ「nile Afumaネ嬖lor, unde テョn prezent se gトピesc テョn pトノテ「nt resturi de morminte ネ冓 oase de morネ嬖 ceea ce denotト cト acolo a fost odatト cimitir.

Din dorinネ嫗 enoriaネ冓lor din satul Veaca, de a avea biserica lor de cult, un comitet condus de preot paroh Stoica I. Nicolae a luat iniネ嬖ativa lucrトビii テョn 1956- 1957 ネ冓 au reuネ冓t ca la 17 februarie 1957 sト fie terminatト ネ冓 redeschisト culturii. テ始 pisania de la intrare scrie:

Aceastト sf. ネ冓 dumnezeiascト bisericト cu hramul Cuv. Paraschiva a fost construitト din lemn la o datト care nu se cunoaネ冲e , rトノテョnテョnd テョn aceastト stare pテョnト テョn timpul din urmト, cテョnd テョn vremea pトピtoriei Prea Sfinネ嬖tului Iosif Episcop al Rテョmnicului ネ冓 Argeネ冓ului . Un comitet de construcネ嬖i din satul Veaca, sub conducerea Preotului Paroh Stoica I. Nicolae, au テョntocmit-o aネ兮 cum se vede, テョmpodobind-o cu toate cele de trebuinネ崙, spre a fi folositト ca locaネ冓 de テョnchinare lui Dumnezeu ネ冓 sfinネ嬖ndu-se azi 17 februarie 1957. Fie numele Domnului bine cuvテョntat de acum ネ冓 pテョnト-n veac! Pictor Ghe. Marinescu Gheoroiu.

Cheltuielile de restaurare s-au ridicat la suma de 70 000 lei, banii fiind realizaネ嬖 din donaネ嬖ile enoriaネ冓lor ネ冓 altor binevoitori, fトビト a primi sprijin strトナn de la stat, Sf. Episcopie sau Patriarhie.

Biserica este テョn formト de corabie, cu o singurト turlト テョn partea de apus ネ冓 este acoperitト cu tablト galvanizatト. Pictura este executatト テョn tempera iar icoanele テョmpトビトフeネ冲i sunt executate テョn ulei de pictorul Gh. Marinescu Gheoroiu. Nu existト obiecte de valoare istoricト sau artisticト. La intrare テョn curtea bisericii se aflト clopotniネ嫗 de lemn care, ca ネ冓 biserica este テョn stare foarte bunト.

  1. Biserica Sf. Nicolae ネ冓 Adormirea Maicii Domnului, sat Tina

Biserica cu hramul Sf. Nicolae ネ冓 Adormirea Maicii Domnului din satul Tina este situatト pe partea dreaptト a ネ冩selei naネ嬖onale Milostea- Bトネceネ冲i la circa 100 m.

Ca documente istorice, asupra satului Tina ネ冓 a bisericii, amintim hrisovul lui Matei Basarab cel Tテ「nトビ din 18 ianuarie 1480, unde se vorbeネ冲e de existenネ嫗 satului Spineni ce cuprindea satele: Tina, Veaca ネ冓 Pleネ冩iu, cu cele trei biserici.

Un alt document mai nou, act de zestre din 15 iulie 1798 privind pe Ilinca Vlトヅトナanu, aminteネ冲e de moネ冓a Tina cu テョntreg hotarul ei, vorbindu-se ネ冓 de biserica Tina. Locuitorii satului sunt creネ冲in-ortodoxi.

Biserica este construitト din zid テョn anul 1861 de cトフre Vasile Pleネ冩ianu ネ冓 soネ嬖a sa Casandra. Vechea pisanie a fost aceasta:

Creatu-s 窶殿u aceastト sfテョntト ネ冓 dumnezeiascト bisericト, unde se prトホnuieネ冲e hramul Sf. Ierarh Nicolae ネ冓 Adormirea Maicii Domnului, acum din nou de: sテョn Vasile Pleネ冩ianu ネ冓 consoarta d-lui Kasandra din テョnceput pテョnト テョn sfテョrネ冓t, テョnfrumuネ嫺sテョndu-se ネ冓 テョmpodobindu-se dupe cum sト veade テョn zilele Prea テ始トネネ嫗tului nostru Principatelor Unite Alexandru Ioan, テョntテョi, cu binecuvテョntarea Sfinネ嬖ei Sale Domnului Domn Kalinic Episcopul Rテョmnicului. Zugrトプitト de Tudorache Marinescu, Ilie Dumitru, Ion Liネ冲eveanu Calfト mare, Dumitru Listeveanu Calfト, Va sile Ucenic, Dumitru Calfト, Tテョmplar Gテョscト cu fiul sトブ Dumitru ネ冓 alネ嬖. 1861 decembrie 6.

Biserica a fost susネ嬖nutト de enoriaネ冓i parohiei Tina, care テョn 1928 i-au fトツut o reparaネ嬖e sumarト la soclu, テョn interior ネ冓 exterior, zidindu-se ネ冓 pridvorul din faネ崙 cu urmトフoarea inscripネ嬖e テョn latinト:

Reparatu-s-au aceastト sfテョntト bisericト unde se preznuieネ冲e hramul Sf. Nicolae a II-a oarト テョn interior ネ冓 exterior, dupト cum se vede, fトツテョndu-se din nou pridvorul cu stテョlpi, テョn zilele M. S. Regele Mihai I, cu binecuvテョntarea Prea Sfinネ嬖tului D.D. Vartolomei Episcop al Rテョmnicului cu ajutorul d-lor Naie Pleネ冩ianu, Gr. Opran, Lt.CoL. Paparizu, Aurel Pleネ冩ianu, Raul V. Pleネ冩ianu, prin stトビuinネ嫗 preotului I. Conea parohul bisericii, C-tin Rトヅulescuツ epitrop, cu ajutorul enoriaネ冓lor. 6 decembrie 1928.

Biserica fiind cuprinsト de igrasie pテ「nト deasupra ferestrelor, zidul se mトツinase ネ冓 crトパase din cauza cutremurelor distrugテ「nd definitiv pictura interioarト iar tavanele cトホuserト jos din cauza acoperiネ冰lui distrus de vreme, テョn 1953, i se face o renovare totalト, pictテ「ndu-se din nou テョn frescト, cu urmトフoarea pisanie:

Aceastト sfテョntト ネ冓 dumnezeiascト bisericト, ce se prトホnuieネ冲e cu hramurile: Sf. Nicolae ネ冓 Adormirea Maicii Domnului, s-au zidit dintr-un テョnceput テョn anul 1861, de cトフre Vasile Pleネ冩ianu ネ冓 soネ嬖a sa Kasandra. テ始 anul 1928, cu concursul enoriaネ冓lor i s-a fトツut o micト reparaネ嬖e, zidindui-se ネ冓 pritvorul din faネ崙. Acum, cu ajutorul lui D-zeu, din iniネ嬖ativa unui comitet, condus de preotul paroh Nicolae I. Stoica, cu sprijinul enoriaネ冓lor Tina ネ冓 al altor bine voitori, i s-a fトツut o totalト renovare, din temelie pテョnト la acoperiネ, pictテョndu-se din nou テョn frescト, dupト cum se vede ネ冓 sfinネ嬖ndu-se azi 20 septembrie 1953. Fie binele Domnului binecuvテョntat de acum ネ冓 pテョnト-n veac!

Biserica este construitト din zid テョn stil bizantin cu formト de cruce, avテ「nd altar, naos, pronaos ネ冓 tindト.Are o singurト turlト deasupra pronaosului. Acoperiネ冰l este din tablト galvanizatト ネ冓 vopsitト cu minimum de aluminiu. Pictura iniネ嬖alト a fost テョn ulei. テ始 afarト nu a avut picturト ネ冓 alte inscripネ嬖i. Pictura テョn frescト este executatト de pictorii Ion Diaconu din Costeネ冲i ネ冓 Gheorghe Marinescu din Vテ「lcea. Cheltuielile de restaurare s-au ridicat la peste 100 000 lei. テ始treaga sumト a fost donatト de enoriaネ冓 fトビト a primi ajutor de la stat, Patriarhie sau Episcopie.

テ始 curtea bisericii se aflト cimitirul satelor Tina ネ冓 Valea Mare, o clopotniネ崙 de lemn cu douト clopote, construitト din lemn ネ冓 un baldachin fトツut din lemn ネ冓 acoperit cu tablト テョn 1953. Atテ「t biserica, cテ「t ネ冓 anexele, se gトピesc テョn stare bunト.

  1. Capela din Valea Mare

Din parohia Tina, jud. Vテ「lcea, la o distanネ崙 de 1 km de ネ冩seaua naネ嬖onalト Milostea- Bトネceネ冲i, spre apus, face parte ネ冓 o bisericuネ崙 din Valea Mare, construitト din lemn ネ冓 acoperitト cu ネ冓ネ崙. Biserica nu are turlト ネ冓 nu s-a gトピit nici un documentツ care sト aminteascト de aceasta.

Din mトビturiile bトフrテ「nilor n-am putut afla cテ「nd ネ冓 de cine a fost construitト iniネ嬖al, dar se ネ冲ie cト テョnainte de 1857 a fost adusト , la locul de azi, de preotul Toma Popescu ネ冓 un oarecare boier Negel, din punctul numit Zahana, un zトプoi de pe malul drept al Olteネ孛lui, fiind expusト inundaネ嬖ilor. Acolo se descoperト ネ冓 acum oseminte, deci a fost cテ「ndva ネ冓 un cimitir.

テ始 anul 1879 s-a acoperit cu ネ冓ndrilト de cトフre enoriaネ冓i satului, care au marcat cu vopsea rosie anul, deasupra uネ冓i.

テ始 anul 1924, tot enoriaネ冓i, au reacoperit-o cu ネ冓ネ崙 prin grija preotului paroh de atunci I. Conea. テ始 1943, fiind expusト prトッuネ冓rii din cauza putrezirii furcilor de lemn, din iniネ嬖ativa preotului paroh Stoica I. Nicolae, s-a format un comitet format din enoriaネ冓i satului Valea Mare, care au i-au fトツut temelie din cトビトノidト, scarト de cトビトノidト dar si interiorul a fost pardosit cu cトビトノidト テョn テョntregime.

Bisericuネ嫗 are o capeteasmト de lemn cu cテ「teva icoane テョmpトビトフeネ冲i, greu atinse de vremuri, o icoanト mare cu Mテ「ntuitorul nostru テョntre cei 12 Apostoli ネ冓 o cruce cu rトピtignirea Domnului. テ始 altar existト o sfテ「ntト masト din lemn masiv si de asemenea se mai gトピesc rトノトκ冓ネ嫺 de strane ネ冓 sfeネ冢ice uzate. Nu are pisanie.

De menネ嬖onat este faptul cト aici, pテ「nト la 1861, s-a oficiat serviciulツ divin, pテ「nト la intrarea テョn funcネ嬖une a bisericii Sf. Nicolae din Tina. テ始 prezent, テョn vechea bisericト se oficiazト parastasul morネ嬖lor, cu prilejul hramurilor de primトプarト ネ冓 toamnト, conform tradiネ嬖ei. テ始 partea dreaptト a capelei se gトピesc cテ「teva cruci din piatrト, ceea ce テョnseamnト cト ar fi existat ネ冓 un mic cimitir.

  1. Biserica Sf. Nicolae ネ冓 Intrarea テョn Bisericト a Maicii Domnului, sat Pleネ冩iu

(monument istoric)

Biserica cu hramul Sf. Nicolae ネ冓 intrarea テョn Bisericトδ Maicii Domnului, se aflト テョn satul Pleネ冩iu, pe malul stテ「ng al Olteネ孛lui la circa 1 km de ネ冩seaua naネ嬖onalト Milostea- Bトネceネ冲i.

Ca documente istorice asupra satului ネ冓 bisericii amintim hrisovul lui Basarab cel Tテ「nトビ din 18 ianuarie 1480, precum ネ冓 harta テョntocmitト de cトパitanul austriac Schwantz, din anii 1717-1723, unde apar distincte satele: Spineni, Pleネ冩i ネ冓 Veaca cu bisericile lor.

Biserica a fost construitト din temelie de zid, テョntre anii 1803-1807, de Protopopul Marin Pleネ冩ianu, テョn zilele lui Constantin Ipsilante Vodト ネ冓 a P.S. sale Pトビintelui Chiriachir Nectarie, episcopul Rテ「mnicului. Pisania bisericii este scrisト テョn slavona veche:

Aceastト sfテョntト ネ冓 dumneziascト ce se numesc ihram Itraria in besericト ネ冓 a sfテョntui: Ierarch Nicolaie, ieste ziditト ネ冓 テョfrumuネ卞κ嫗tト ネ冓 cu zugrトプiala desトプテ「rネ冓tト dupe cumト sト vede cu toatト ostehialai cheltuialaツ a sfinネ嬖ei Sale Cucernicu Protopopu Marinト Pleネ冩ianu ipormiツ matagrafusトハト rトパosatu Protopupo Ionト Pleネ冩ianuネ冓 prinト ajutoriu ネ冓 altor lトツuitori dinト zilele prialuminatului ネ冓 pria テョtui nostru domnトナo Contandinト Ipsilantト Vodト ネ冓 cu blagosovenia pria Sfinネ嬖ei Sale Pトビintelui chiriochirト Nectarie Ipiscopu Rテョmnicului. ネ亙 aceastト sfテョntト pisanie ce s-au aネ册zatト aicia, s-au dトビuitト de dumnealui テョjupテ「nト Mihailト Burdiharia OTト Roネ冓 + Dumitru Meseru Otト iGoi 1807 窶 zテョntテョi.

テ始 anul 1903 a fost reparatト pentru prima datト de nepoネ嬖i ネ冓 strトハepoネ嬖i ctitorului: Jupテ「n Udrea, Tトハasie Pleネ冩ianu, Jupテ「n Radu, ネ脇rban Sfetnic, Vasile Pleネ冩ianu ネ冓 Constantin Pleネ冩ianu cu soネ嬖ile lor.

Pisania de la cea de-a doua reparaネ嬖e lipseネ冲e, dar ctitorii sunt pictaネ嬖 テョn pronaos, テョn dreapta ネ冓 stテ「nga uネ冓i de la intrare.

テ始 anul 1952, din cauzト cト biserica era complet deterioratト din cauza cutremurului ネ冓 a vremii, テョncテ「t catapeteazma era prトッuネ冓tト テョn テョntregime iar altarul susネ嬖nut de un pilon de lemnツ fiind gata sト cadト, de asemenea toネ嬖 stテ「lpii de piatrト de la pridvor fiind deplasaネ嬖, gata sト se prトッuネ册ascト cu toatト tinda de zid,iarツ テョn interior crトパトフurile din tavan ネ冓 acoperiネ fiind atテ「t de evidente テョncトフ se vedea soarele prin ele, un comitet format din locuitori: Ion Gr. Diaconu, Grigore Marinescu, Victor Sf. Ionescu, Emil Prodea, Iacob Munteanu, St. Pテョrvu, Vasile Pトピトビelu, Marin Ionescu, Gheorghe Ivancu ネ冓 alネ嬖i; sub conducerea preotului paroh Stoica I. Nicolae au fトツut o reparaネ嬖e generalト la zidトビie, acoperiネ ネ冓 picturト. Cu acest prilej s-a inscripネ嬖onat deasupra uネ冓lor urmトフoarea pisanie:

Aceastト sfテョntト ネ冓 dumezeiascト bisericト ce se prトホnuieネ冲eツ cu hramurile Sf. Ierarh Nicolae ネ冓 Intrarea テョn Bisericト a Maicii Domnului s-a renovat din temelie c a zidトビie ネ冓 picturト, cu ajutorul lui Dumnezeu ネ冓 contribuネ嬖a enoriaネ冓lor , din iniネ嬖ativa unui comitet , sub conducerea preotului paroh Stoica I. Nicolae, Sfinネ嬖ndu-se テョn ziua deツ 15 iunie 1952.

Pentru renovare s-au cheltuit circa 80 000 lei din donaネ嬖ile enoriaネ冓lor fトビト a primi ajutor din afarト.

Biserica este construitト din zid, テョn stil bizantin, テョn formト de cruce ネ冓 este acoperitト cu tablト galvanizatト, vopsitト cu minimum de aluminiu. Are o singurト turlト deasupra pronaosului. Pictura iniネ嬖alト este テョn tempera iar numele pictorului nu se cunoaネ冲e. Retuネ卞ビile din 1952 s-au fトツut tot テョn tempera de cトフre pictorul Marinescu Ghioroiu. Ca obiecte de valoare ce se aflト テョn bisericト avem un potir din argint din 1814 donat de ctitorul Marin Pleネ冩ianu, dupト cum ne aratト inscripネ嬖a de pe acesta.

テ始 curtea bisericii se aflト cimitirul satului Pleネ冩iu. テ始 stテ「nga se aflト o clopotniネ崙 de lemn ネ冓 niネ冲e ネ冩proane pe care enoriaネ冓i le folosesc cu ocazia praznicelor de peste an. Biserica ネ冓 clopotniネ嫗 sunt テョn stare bunト iar ネ冩proanele au nevoie de reparaネ嬖i capitale.

  1. Biserica Sf. Nicolae ネ冓 Intrarea テョn Bisericト din Pトビトブネ兮ni

(monument istoric)

Biserica din lemn cu hramurile 窶朶fテ「ntul Nicolae窶 ネ冓 窶曵ntrarea テョn Bisericト窶敖 din satul Pトビトブネ兮ni poate fi socotitト un adevトビat model de窶吮兮rhitecturト vernacularト窶吮. ツAceasta ナ殃-a pトピtrat integrト テョnfトη」iナ歛rea originarト. Are formト de navト fトビト turle, cu pridvor deschis, pronaos ナ殃 naos, テョncトパeri aflate una テョn prelungirea celeilalte ナ殃 Altar pentagonal テョn cinci laturi. Este acoperitト cu ナ殃ナ」ト ナ殃 テョnconjuratト cu un brテ「u rトピucit, reluat ca motiv decorativ-simbolic ナ殃 la ancadramentul uナ殃i de intrare テョn locaナ. Biserica cu hramurile 窶朶fテ「ntul Nicolae窶 ネ冓 窶曵ntrarea テョn Bisericト窶 a fost construitト テョntre anii 1803-1807. テ始 anii 1901-1903 ネ冓 1950-1952 au fost fトツute reparaネ嬖i capitale. 窶榲始 anul 1999 cu ajutorul enoriaネ冓lor din iniネ嬖ativa unui comitet condus de preot paroh Cocoネ Barbu Aurel s-a acoperit cu tablト, pardosit, restaurat pictura ネ冓 s-a テョmpodobit cu cele necesare cultului窶. Lトツaネ冰l a fost sfinネ嬖t テョn data de 23.10.1999 de cトフre P.S. Episcop Irineu. Pictorii bisericii au fost: Covei Luis Mihai, Anghel Iulian, Palcuie Nicu, Predescu Constantin, Ioana Daniel.

Pridvorul se sprijinト pe patru stテ「lpi ciopliナ」i cu motive ornamentale simple, cu cercuri la bazト ナ殃 capiteluri subナ」iri. Coloanele sunt unite prin arcade テョn uナ殪arト acoladト, テョn forma stilizatト a cornecilor de berbec. Pragul prin care se face intrarea テョn pridvor este, ca la aproape toate bisericile din zonト, semirotund.

Pronaosul テョngust, acoperit cu un semicilindru transversal, e despトビナ」it de naos printr-un perete masiv, cu trei goluri: uナ歛 ナ殃 douト ferestre prin care odinioarト femeile, neavテ「nd acces テョn naos, puteau urmトビi desfトη殷rarea Sfintei Liturghii. Bolta acestei テョncトパeri se susナ」ine pe douト coaste. Naosul, mult mai テョncトパトフor decテ「t pronaosul, este boltit semicilindric ナ殃 descトビcat pe un arc median テョmpodobit cu un brテ「u rトピucit. Altarul e boltit cu o jumトフate de sferト descトビcatト pe arce. Nefiind tencuitト, proces urmat テョntotdeauna de zugrトプirea locaナ殷lui, Biserica 窶朶finナ」ii Voievozi窶 din Pトビトブナ歛ni pトピtreazト fragmente de picturト, realizatト テョn tempera, pe zidul ce desparte pronaosul de naos ナ殃 pe iconostas. Tテ「mpla pトピtreazト icoane テョmpトビトフeナ殳i deosebit de frumoase, ce par a fi opera unor meナ殳eri zugravi din veacul al XVIII-lea.

Resfinナ」itト テョn anul 2005, dupト o recondiナ」ionare a テョntregului edificiu, datoratト pトビintelui Emanoil Bトビbuナ」, pe atunci paroh la Livezi, テョn Biserica 窶朶finナ」ii Voievozi窶 se oficiazト Sfテ「nta Liturghie la hram ネ冓 テョn unele sトビbトフori.

  1. Biserica SF. Dumitru din Pテョrテョienii de Sus

(monument istoric)

Biserica cu hramul 窶朶fテ「ntul Dumitru窶 a fost ziditト テョn locul altei biserici ce data din secolul al XVII-lea,テョn perioada 1822-1828, conform Listei Monumentelor Istorice 2010. テ始 urma cutremurului care a avut loc pe 4 martie 1977, biserica a avut nevoie de reparaネ嬖i capitale. Lトツaネ冰l a fost 窶栩idit din temelie de dumnealor rトパosaネ嬖i boieri: Jupテ「n Gheorghe Pテ「rテ「ianu, cu fraネ嬖i dumnealui: polcovnicul ネtefan Pテ「rテ「ianul, Stoian Pテ「rテ「ianu ネ冓 verii ネ冓 nepoネ嬖i dumnealor: Radu Pテ「rテ「ianu, ネtefan Pテ「rテ「ianu, Constantin Pテ「rテ「ianu, Grigore Pテ「rテ「ianu, Dumitrache Pテ「rテ「ianu ネ冓 preotu (popa) Ioan Cioraネ冂u窶

ツBiserica a fost ridicatト テョn timpul domnitorului Grigore Ghica. テ始 timpul domnitorului Barbu Dimitrie ネtirbei, biserica a fost zugrトプitト de zugravul Gheorghe Veteleanu din Lトパuネ兮ta.